FAQ

Hur går en behandling till?
Första besöket lägger tar jag lite extra tid på samtal och en ordentlig undersökning, som utförs med både osteopatisk palpation och kinesiologisk testning. Jag använder mig också av en metod att ”lyssna” på kroppen med händerna, en teknik som har sin grund i kraniosakral terapi. Vid behov tas blodtryck.
Själva behandlingen skräddarsys utifrån varje person och kan ibland vara mer utpräglat osteopatisk (riktad mot rörelseapparaten, din fysiska kropp) eller kinesiologisk (vid blockeringar på djupare nivå). Behandlingen är högst intuitiv.
Har du funderingar kring födoämnen eller kosttillskott, ta med dom! Vi kan med kinesiologi testa vad som är stärkande eller försvagande för din kropp.

Behöver jag tänka på något innan jag kommer?
Kom som du är! Men gärna i lösa och bekväma kläder.

Behöver jag ta av mig kläderna?
Har du fysiska krämpor eller vill ha hjälp med kroppens rörelsemönster, kan du få klä av dig delvis för undersökningen. 

Utför du manipulations-tekniker?
Ja, när det behövs och då ofta vid svårare låsningar i kroppens leder. Tekniken kallas HVT (High velocity low amplitude) och går ut på att introducera en mycket exakt och liten rörelse in i ett specifikt segment (utrymmet mellan två kotor) eller andra ledytor. Det är ett effektivt sätt att stimulera rörelse i en led som upplevs ”låst”.

Behandlar du sjukdomar?
Hos mig är alla välkomna, men jag behandlar inte sjukdomar. Behandlingarnas syfte är att stimulerar din kropps självläkande mekanism och på så sätt att hjälpa den in i hälsa.

Finns det lägen då man INTE bör komma på behandling?
Vid akuta tillstånd ska du kontakta vården i första hand. Har du smittsamma tillstånd är det också något vården tar hand om. 
Har du en infektion som ger feber kan kroppen inte tillgodogöra sig behandling, då är det bättre att boka om sin tid. 

Säljer du något på din mottagning?
Det finns ett litet utbud av kosttillskott. Ibland kan näringsobalanser vara en del av de blockeringar vi finner med kinesiologin. I så fall testar jag alltid om tillskotten är kompatibla med din kropp.