Min metod

En omättlig nyfikenhet på människan och hennes natur tillsammans med en innerlig önskan att hjälpa, utgör basen för mitt verkande som terapeut.

Efter ett drygt decenniums arbete som kinesiolog och vidare studier i osteopati, har jag arbetat fram en metod. En fusion av osteopati och kinesiologi. Min förmåga att lyssna på djupet länkas samman med förvärvad kunskap inom fysiologi, anatomi och manuella tekniker för den organiska kroppen.

Vare sig du lider av sjukdom, smärta, har mist din vitalitet eller är ur balans, kommer mitt fokus att vara din friska kärna. Behandlingarna är effektiva, eftersom vi inte motarbetar utan samarbetar med din kropps självläkande mekanismer. 

Jag välkomnar dig att med stöd utforska och finna din egen väg till läkning och vidare mot att vara ditt starkaste och mest vitala jag.