Min metod

Jag har gett kinesiologiska behandlingar och massage sedan år 2008. Efter ungefär 6 år av att arbeta och förundras över hur effektivt vi kan läka genom emotionella och andliga ingångar i behandling, var det dags att fördjupa sig i den fysiska kroppens värld. Jag behövde mer kunskap i anatomi, neurologi och biomekanik, ville bättre förstå kroppens gömda system för självläkning. Osteopat var det finaste jag kunde drömma om att bli och efter 4 års heltidsstudier fick jag tillslut min examen. Under mina möten med människor som lider av smärta och ohälsa har dessa två tekniker sakta vävts samman och blivit sin egen metod – en fusion av osteopati och kinesiologi.

Metoden utgår från en förmåga att ”lyssna in” kroppen på djupet i kombination med genomgripande kunskap inom fysiologi och anatomi. Behandlingarna utförs med manuella tekniker för såväl den organiska kroppen som dess energi-system. Under en session stöttas du att läka effektivt och inte bara för stunden. Syftet är att stärka kroppen för många år framåt.

Vare sig du lider av sjukdom, smärta, har mist din vitalitet eller är ur balans, kommer mitt fokus att vara din friska kärna. Behandlingarna är effektiva, eftersom vi inte motarbetar utan samarbetar med din kropps självläkande mekanismer.

Välkommen att tillsammans med mig utforska och finna din egen väg till läkning och vidare mot ditt starkaste och mest vitala jag.

Filippa innehar en kandidatexamen via University of Metropolia, Finland; Bachelor of Health Science i Osteopati. Grundutbildningen bedrevs på Skandinaviska Osteopathögskolan i Göteborg och inkluderar 1000 timmars praktik på skolans klinik. Hon är sedan tidigare diplomerad och certifierad som kinesiolog samt massör vid Göteborgs Gymnastiska Institut, Surte. 

Som en trygghet för sina klienter är hon både patient- och ansvarsförsäkrad.