Min metod

Efter att ha gett tusentals behandlingar har en metod växt fram – en fusion av Osteopati och Kinesiologi. Sedan år 2008 har jag verkat som Kinesiolog och efter 4 års heltidsstudier har jag även en Bachelor-examen i Osteopati. 

Min metod utgår från en förmåga att ”lyssna in” kroppen på djupet i kombination med genomgripande kunskap inom fysiologi och anatomi. Behandlingarna utförs med manuella tekniker för såväl den organiska kroppen som dess energi-system. Under en session stöttas du att läka effektivt och inte bara för stunden. Syftet är att stärka kroppen för många år framåt.

Vare sig du lider av sjukdom, smärta, har mist din vitalitet eller är ur balans, kommer mitt fokus att vara din friska kärna. Behandlingarna är effektiva, eftersom vi inte motarbetar utan samarbetar med din kropps självläkande mekanismer.

Välkommen att med mitt stöd utforska och finna din egen väg till läkning och vidare mot att vara ditt starkaste och mest vitala jag.

Jag innehar en kandidatexamen via University of Metropolia, Finland; Bachelor of Health Science i Osteopati. Grundutbildningen bedrevs på Skandinaviska Osteopathögskolan i Göteborg och inkluderar 1000 timmars praktik på skolans klinik. Är sedan tidigare diplomerad och certifierad som kinesiolog samt massör vid Göteborgs Gymnastiska Institut, Surte. 

Som en trygghet för mina klienter är jag både patient- och ansvarsförsäkrad.