Metoden

Filippa har utövat kinesiologi och gett massage sedan år 2008. Efter 6 år av att erfara hur kraftfull läkning är när själen och känslorna inkluderas, ville hon fördjupa sig mer i den fysiska kroppens värld. Hon behövde djuplodande kunskap i anatomi, neurologi och biomekanik och ville bättre förstå kroppens gömda system för självläkning. Osteopat var det finaste Filippa kunde drömma om att bli och efter 5 års studier fick hon tillslut sitt diplom. Under alla möten med personer som lider av smärta och ohälsa har dessa två tekniker sakta vävts samman och blivit sin egen metod, en slags en fusion av osteopati och kinesiologi. Metoden kan sägas utgå från en förmåga att ”lyssna in” kroppen på djupet i kombination med genomgripande kunskap om nervsystemet, smärtfysiologi och anatomi. Behandlingarna utförs med manuella tekniker för såväl den organiska kroppen som dess energi-system. Under en session stöttas personen att läka effektivt och inte bara för stunden. Syftet är att stärka kroppen för många år framåt.

Vare sig du lider av sjukdom, smärta, har mist din vitalitet eller är ur balans, kommer Filippas fokus vara din friska kärna. Behandlingarna är effektiva, eftersom vi inte motarbetar utan samarbetar med din kropps självläkande mekanismer.

Välkommen till kliniken på Sofiagatan 8 för att finna din egen väg till läkning och vidare mot ditt starkaste och mest vitala jag.

Filippa Beijer innehar en kandidatexamen via University of Metropolia, Finland; Bachelor of Health Science i Osteopati. Grundutbildningen bedrevs på Skandinaviska Osteopathögskolan i Göteborg och inkluderar 1000 timmars praktik på skolans klinik. Hon är sedan tidigare diplomerad och certifierad som kinesiolog samt massör vid Göteborgs Gymnastiska Institut, Surte. 

Som en trygghet för sina klienter är hon både patient- och ansvarsförsäkrad.