Startskottet för mitt driv att guida människor till en djupare kroppsmedvetenhet och bättre hälsa, väcktes i och med en planerad hemförlossning. När jag födde min dotter kom jag i kontakt med något nytt, något fantastiskt och kraftfullt i min kropp. Den känslan ville jag förmedla vidare! Först trodde jag det var genom att proklamera för hemförlossning, men sedan insåg jag att det var mer än så.

År 2008 tog jag diplom och blev certifierad som kinesiolog och massör vid Göteborgs Gymnastiska Institut. Sedan dess arbetar jag kontinuerligt med att ge behandlingar. Framför allt i egen mottagning, men också mot företag.

Jag har i bakfickan även studier inom Yoga, Capoeria och dans. Intresset för kroppen och dess uttrycksformer har alltid funnits med mig.

Hösten 2014, kommer jag att gå djupare ändå i ämnet kropp och hälsa, som student vid Skandinaviska Osteopathögskolan i Göteborg. Mitt mål är att ta en Master of Osteopathy till år 2018 och därmed förena en djupgående kunskap om den fysiska kroppen och dess självläkande mekanismer med kinesiologin, dess fokus på energi-systemet och förmåga att gå några nivåer djupare.

Kroppen är en hel värld. Jag fortsätter utforska!