Aluminium – don’t do it

Aluminium är en giftig metall som blivit en naturlig del av våra hem och vår kost. Antagligen för att den är hemskt praktisk för såväl läkemedels industrin som tillverkare av processad mat.

Det finns misstankar om att denna metall är kopplad till neurologiska sjukdomar som Alzheimer och MS. Även andra hälsobesvär och cancer, framför allt bröstcancer (antiperspirant relaterat) finns med på listan. Utifrån vad jag läst påvisar forskning denna koppling genom bl.a. djurförsök. Men här har man använt mycket höga doser. Även de fall då människor insjuknat kraftigt efter kontakt med aluminium, är extremfall med höga doser. För oss som inte arbetar med aluminiumtillverkning, eller på andra sätt utsätts till den graden, är det svårt att komma upp i de nivåer som forskningen använt sig av.

Kopplingen mellan aluminium och ohälsa är ändå tydlig. I vår vardag finns många bäckar små, som tillsammans skapar en stress för vår kropp. Genom att vara uppmärksam på hur mycket av metallen du får i dig, avlastar du kroppens reningsorgan och får energi över till annat.

De flesta vet att man bör undvika aluminiumfolie och kastruller och de är faktiskt de värsta bovarna i sammanhanget. Forskning visar att grönsaker som tillagas i aluminiumkärl och folie producerar ett hydroxidgift. Detta gift neutraliserar magsafter och kan därigenom orsaka besvär såsom magsår och ulcerös kolit. Bra att ha koll på alltså!

Men det finns fler mindre uppenbara källor… Aluminiumtillsatser har använts i livsmedelstillverkning i över 100 år och utan att det behöver deklareras. Situationen är lurig. Vad jag förstått är det endast ingredienser som tillverkarna behöver deklarera, men inte vad de använder i processen av tillverkningen. Aluminiumsalter, såsom aluminiumhydroxid och aluminiumsulfat är vanligt förekommande i beredningen av bland annat öl, bröd, spannmål, mat och glass… Man använder dem som så kallade ”Raising agents”. Detta gör industriproducerade bröd och kakor fluffiga.

Aluminiumhaltiga livsmedelstillsatser finns i / används i tillverkningen av:

– Sötningsmedel

– Förtjockningsmedel

– Klumpmedel

– Färgämnen

– Fyllnadsmedel

– Bakpulver

– Vin

– Maltdrycker

– Te

– Kakao

– Modersmjölksersättning (framför allt sojabaserad)

– Tandkräm

– Solskyddsmedel

– Antiperspiranter

– Mediciner som ska dämpa magsyra

– Vacciner. Aluminiumföreningar ingår i de flesta bakteriella vacciner för att höja vaccinets förmåga att stimulera kroppens antikroppsbildning.

Det blev en ganska lång lista… Lägg även till råvaror som har ett naturligt innehåll av aluminium på grund av att det finns i våra jordar och vårt vatten.

Så vad kan vi göra för att undvika intaget av denna metall i våra kroppar? Först och främst kan man dra ner på andelen processad mat och äta renare. Med det menar jag mer ekologiska råvaror och mindre ”produkter”. Laga all din mat själv (och inte i aluminiumkärl!). Börja läsa innehållsförteckningarna på det du köper! Även på dina mediciner och vacciner.

Det verkar som att vitlök, koriander, bönor, ägg och aminosyra-komplex hjälper till att avgifta kroppen från aluminium. Så inkludera något av detta i din kost. Att få i sig tillräckligt med kalcium är också viktigt i sammanhanget. Små detaljer, men många bäckar små som sagt…