Ord för en rättvänd värld

Har börjat läsa en bok som heter Power vs. Force, skriven av en läkare och kinesiolog på 90-talet. Några sidor in i boken finns ett citat från 1400-talet, skrivet av den tyske mystikern Maester Eckhart. Samma herre som vår tids Eckhart Tolle lånat sitt namn från. Maester Eckhart sammanfattar med två meningar varför andlig strävan är en förutsättning för all slags kvalitet och mening i livet. Hans ord är en karta som hjälper oss navigera bort från dagens sumpmark, den som drar ner oss i prestations-träsket, till en mer rättvänd värld. Du kan inspireras av den korta texten när du tvivlar i din meditations praktik, för att kalibrera ditt arbete, din konst, dina relationer och strävanden. Bara läs och påminn dig själv:

The outer work can never be small

if the inner work is great.

And the outer work can never be great

if the inner work is small.