Övermedicinering – vilka alternativ har vi?

Att ta mediciner, även vanliga smärtstillande som Ipren och Alvedon, tär på dina njurar och din lever. Någon av dessa två utrensningsorgan måste bryta ner de ämnen vi stoppar i oss. Paracetamol-preparatet Alvedon är med och toppar försäljningen av receptfria läkemedel. Den är också det vanligaste självmords pillret. Leverskador kan uppstå redan från ett intag av 6 gram och man har även funnit hormonstörande egenskaper samt risk för påverkan av fosters utveckling (1) (2) (3). Trots dessa rön använder många av oss smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel som om dom vore lösningen på alla våra krämpor. Den svenska läkemedelsmarknaden omsatte 47,7 miljarder kronor under 2018 (4). Det är inte i närheten av vad USA gör av med per år, men det innebär att svensken i snitt konsumerar fyra gånger mer läkemedel än personer från andra länder.

I mitt research arbete för en uppföljande artikel i serien om åldrande kom jag i kontakt med konceptet ”Polyfarmaci”, som är ett tjusigare ord för övermedicinering. Då vi idag blir äldre än någonsin tidigare i mänsklighetens historia, så är också utmaningarna för läkarna större. Ofta lider en och samma åldring av sjukdomar eller dysfunktioner i flera av kroppens system, vilket mynnar ut i en lång medicin-lista. Polyfarmaci är ett modernt fenomen och kommer sig av att dagens västerländska medicin till stor del är inriktad på att behandla symptom med läkemedel och kompensera för bieffekter med ytterligare läkemedel.

I en svensk rapport från 2018 uppmärksammar Läkemedels kommittén i Örebro län att 30% av alla åldringar som åkt in akut, gör det p.g.a. läkemedelsbiverkningar. Upp till en fjärdedel av dessa fall beror på njurfunktionsnedsättning. I samma rapport kommenteras studier som visar att patienter med 6-10 läkemedel har 48% högre risk att drabbas av allvarlig läkemedelsbiverkning. Tar man 11 eller fler är troligheten uppe i 93%. Varför äldre blir en riskgrupp vad gäller medicinering har flera orsaker, delvis beror det på att deras utrensningsorgan är mer utslitna. Vi får generellt också en ökad fettmassa i kroppen vilket gör att fettlösliga läkemedel lagras och det i sin tur kan leda till förgiftning.

Ett annat problem är att äldre blir mer känsliga för centralt verkande medel (som lugnande). Så utöver faran med att överbelasta njurarna och levern finns även risken för att bli dåsig, trött eller få blodtrycksfall. Att falla och slå sig är en av dom främsta anledningar till att äldre läggs in. Antidepressiva, antipsykotiska, betablockerare, blodtrycksmedicin och alkohol är alla exempel på centralt stimulerande medel som kan leda till hypotension (lågt blodtryck) (5).

En forskare inom geriatrik som jag träffat menade att blodtrycks mediciner och statiner (som ska hjälpa mot kolesterol), behöver fasas ut i tid. Dessa mediciner är en god investering för att förlänga livet om man får dom i 40-50 års åldern och alltid tillsammans med livsstilsförändringar. Men för en person i 70-års åldern kan dom istället innebära hälsorisker. Jag har inga vetenskapliga artiklar som referens till den här forskarens kommentar, men det kan vara värt att ta i beaktande. Börjar din eller dina åldrande föräldrars medicinlista bli för lång, kanske det är dags att diskutera med ansvarig läkare. Kom ihåg att kost- och livsstilsförändringar är den medicin som går till kärnan av många hälsoproblem. Kanske erbjuder vården stöd för den typen av ”medicinering” som alternativ? Kolla!

Antibiotika och penicillin kurer är en annan fråga relaterad till ämnet. Behandlingar som utan diskussion är fullkomligt oumbärliga vid allvarliga infektioner. Men ibland tycks dom även användas i lägen då de inte är den enda lösningen. Jag tänker bl.a. på en av mina klienter som fick en kraftfull kur antibiotika insatt i förebyggande syfte, för minska risken för komplikationer efter en tå-operation. Konsekvenserna för hennes hälsa blev orimligt stora, då antibiotikan slog ut hennes mag-tarm flora. Det ledde till ett nedsatt immunförsvar, svåra infektioner, kronisk huvudvärk, magbesvär och en nedåtgående spiral av ohälsa.

Läkemedel är fantastiska när dom verkligen behövs, mediciner räddar liv! Men i en tid där människor förväntar sig att en tablett ska lösa allt och där vårdpersonal jobbar under ständig tidspress, har medicinerna blivit ett gissel för många, särskilt våra åldringar. Det är synd att läkare i Sverige inte får möjligheten att referera patienter vidare till annan hjälp utanför etablissemanget, såsom man gör i exempelvis Norge (6). Förändringens vindar är ändå på väg hit; Nordiska rådet röstade den 30/10-2019 för att osteopati ska få bli ett legitimerat yrke i vårt land, såsom det redan är i stora delar av övriga världen (7). Tänk om vården till slut får inkludera integrativa terapeuter såsom osteopater. Att läkare kan ta hjälp av experter på funktionella störningar i kroppen, den där gråzonen innan problemen blir patologiska. Kanske hade då problemen med övermedicinering inte behövt bli så omfattande?

Referenser:

1) https://www.svd.se/paracetamol-hade-inte-godkants-i-dag

2) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3887567/

3) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5837591/

4) Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

5) Rapport om Läkemedel – Läkemedelskommitén i i region Örebro Län. Nr 213. Temanummer: Äldre och läkemedel. Maj 2018

6) https://kurera.se/ta-efter-norge-och-integrera-komplementara-metoder-i-varden/

7) Skandinaviska Osteopathögskolan. https://www.facebook.com/Osteopathogskolan

Foto: Mathew Schwart