Hur kan vi överleva pandemier?

– Ett integrativt perspektiv

Vi lever på 2000-talet, i en tid av avancerad teknologi och medicin. Ändå står vi utan effektiv behandling av virus som Covid-19. Om vi backar tiden ett par hundra år, till slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, levde människorna under ett konstant hot av dödliga infektioner. Det fanns ingen antibiotika, eller insikt i hur sjukdomar spreds för den delen. Läkare då ägnade sig åt åderlåtning och andra förödande behandlingar. Folk gjorde bäst i att hålla sig borta från sjukhus, då man sannolikt inte kom ut levande.

Det var på den här tiden som osteopatins förfader Andrew Taylor Still levde och verkade i Nordamerika. En läkare som förlorade fru och barn till meningit i brist på effektiv behandling. Still var något av ett geni, som kom att ägna sitt liv åt att utveckla ett alternativ till dåtidens otillräckliga medicin.

Ett exempel på vilken skillnad osteopatin gjorde på Stills tid var influensa epidemin (Spanska sjukan) år 1918. Den dödade 21 till 30 miljoner människor i hela världen (!) och 28 % av den amerikanska befolkningen. Dödligheten på de amerikanska medicinska sjukhusen var horribelt höga. I New York city avled 68% av patienterna på vanliga sjukhus. Jämför detta med en dödlighet på 0,25% vid de osteopatiska sjukhusen!1 En helt otrolig siffra på sin tid. A.T. Stills arv lever i högsta grad kvar idag. Osteopatin är etablerad globalt och är i många länder en del av vården. I USA är titeln ”Osteopathic physician” en specialisering inom läkaryrket.

Läkarvetenskapen utvecklades från sitt lite skumma förflutna i början av sekelskiftet, till att bli riktigt vass på 2000-talet. Med kraftfulla verktyg som antibiotika, akutsjukvård och operationer räddas folk tillbaka till livet varje dag. Osteopatin å sin sida, har gått från att behandla meningit, lunginflammation och förlossningssvårigheter, till att fokusera på ryggproblem och idrottsskador. Det här är så klart en vettig arbetsfördelning, framför allt när det handlar om akutsjukvård. Men betänk att det finns många steg innan ett hälsoproblem blir livshotande – det är här både osteopater och terapeuter inom det som idag kallas komplementärmedicin, kan bli viktiga.

Hälsohoten idag är komplexa och i behov av mer förebyggande tänk; Vi dör av övervikt och stillasittande2, av stress och övermedicinering3,4,5. Antibiotika resistens är också ett växande problem6. Alla dessa hälsoproblem undergräver vårt immunförsvar och förmåga att hantera bl.a. virusinfektioner. Osteopatin har utöver sin fokus på rörelse-apparaten (muskler, leder och sådant), en medicinsk kunskap. Genom neurologiska, vaskulära och mekaniska vägar kan vi förebygga och behandla infektioner, andningssvårigheter, högt blodtryck, inkontinens, IBS7,8,9 m.m.

Första gången någon förmedlade den här typen av tankar till mig, var på en föreläsning om osteopati och obstetrik. Sedan dess har jag tacksamt integrerat tänket i min egen praktik och behandlar ett brett spektrum av hälsobesvär. Osteopatisk obstetrik kan vara till fantastisk hjälp för gravida kvinnor med krämpor, även post-partum10. Bland annat tack vare sitt fokus på cirkulation, lymfsystem och i förlängningen det endokrina (hormonella). Med avstamp i detta kan vi också vara till hjälp för den åldrande befolkningen vars hälsa belastas av långa medicin-listor.

Osteopater ska inte lägga sig i hur världen bör lösa Covid-19 pandemin. Men Sverige skulle må bra av att bredda sin definition av medicin och se den värdefulla kunskap och kompetens som existerar parallellt med vården. Norge är redan där och har skapat system för samarbete mellan läkare och komplementär medicinare11. Det kanske är dags för oss också nu, när så pass många varningslampor blinkar.

Referenser:

1. Walter GW. The First School of Osteopathic Medicine. Kirksville, Mo: The Thomas Jefferson University Press at Northeast Missouri State University; 1992:95 . weblink: https://jaoa.org/article.aspx?articleid=2092884

2. https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight

3. Rapport om Läkemedel – Läkemedelskommitén i i region Örebro Län. Nr 213. Temanummer: Äldre och läkemedel. Maj 2018

4. Belleville G. Mortality hazard associated with anxiolytic and hypnotic drug use in the National Population Health Survey. Can J Psychiatry. 2010 Sep;55(9):558-67.

5. F. Beijer. ”Övermedicinering – Vilka alternativ har vi?”. Weblink: https://filippabeijer.com/2019/11/03/overmedicinering. 2019/11/03

6. WHO. ”Antibiotic resistance”. 5/2/2018. Weblink: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/antibiotic-resistance

7. Kuchera M, Kuchera W. Osteopathic Considerations in Systemic Dysfunction. Geryden Press, LCC. Dayton, Ohio. 1994.

8. Yao S. et al. Osteopathic Manipulative Treatment as a Useful Adjunctive Tool for Pneumonia. Department of Osteopathic Manipulative Medicine, New York Institute of Technology College of Osteopathic Medicine. J. Vis. Exp. (87), e50687, doi:10.3791/50687 (2014).

9. Cerritelli F. et al. Osteopathic manipulation as a complementary treatment for the prevention of cardiac complications: 12-Months follow-up of intima media and blood pressure on a cohort affected by hypertension.J Bodyw Mov Ther. 2011 Jan;15(1):68-74. doi: 10.1016/j.jbmt.2010.03.005.

10. Stone, C. Visceral and Obstetric Osteopathy. Churchill Livingstone Elsevier, Philadelphia. 2007.

11. Norska ministeriet för hälsa och vård. Lag för Alternativ behandling. LOV-2003-06-27. Weblink: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-06-27-64