Vad är en kropp och vad är hälsa?

Kan du känna att din rygg blivit ett förråd för alla de känslor du inte har tid att känna? Kanske har det pågått en tid och fast du tränar försvinner inte stelheten, som om det skapats en rustning.

Har du gamla skador som inte läker helt eller har du utvecklat konstiga allergier?
Känns det som om din kropp är någonting främmande som ställer till med problem, när den egentligen borde vara en källa till glädje och njutning.
Det här är frågor som vill kommunicera en viktig idé, ett annat sätt att se på begreppet ”kropp”.

Jag vill föreslå att kroppen är en spegelbild av din upplevelse av livet och dig själv. Den är en fysisk tingest som påverkas av den fysiska verkligheten: Av näringen du stoppar i dig och eventuella gifter som finns i din omgivning. Men den bär också på en större helhet: ditt psyke, dina känslor, dina önskningar och rädslor.

Att fråga oss själva varför vi mår dåligt och varför vi blir sjuka, är första steget mot att bli friska. Om du ignorerar eller dämpar symptom utan en vilja att förstå, kan du komma att gå miste om verklig utveckling! Efter 13 år som terapeut, tycker mig ha förstått att lidandet allt som oftast inte är meningslöst. Det är ofta den källa varvid lyckan mognar.

Kroppen är vår lärare, livet vår skola och liksom med all typ av utbildning finns ingen läroplan som passar alla lika bra. Men vi kan identifiera vissa generella element vilka bäddar för god hälsa: En kärleksfull attityd, tacksamhet, nyfikenhet, omvårdnad. Även dagliga rutiner kring näringsintag (som mat, intellektuell stimulans) och underhåll (som träning, kropps-terapier, meditation).

Till min mottagning är du välkommen för att förstå din kropp, dig själv och hitta in i läkning på djupare nivåer än symptom. Vi ser till hela dig. Välkommen att utforska och stärka upp!

Foto: Ilar Gunilla Persson