Vad är en kropp och vad är hälsa?

Kan du känna att din rygg blivit ett förråd för alla de känslor du inte har tid att känna? Kanske har det pågått en tid och fast du tränar försvinner inte stelheten, som om det skapats en rustning.

Har du gamla skador som inte läker helt eller har du utvecklat konstiga allergier?
Känns det som om din kropp är någonting främmande som ställer till med problem, när den egentligen borde vara en källa till glädje och njutning.
Det här är frågor som vill kommunicera en viktig idé, ett annat sätt att se på begreppet ”kropp”.

Jag vill föreslå att kroppen är en spegelbild av din upplevelse av livet och dig själv. Den är en fysisk tingest som påverkas av den fysiska verkligheten: Av näringen du stoppar i dig och eventuella gifter som finns i din omgivning. Men den bär också på en större helhet: ditt psyke, dina känslor, dina önskningar och rädslor.

Att fråga oss själva varför vi mår dåligt och varför vi blir sjuka, är första steget mot att bli friska. Så länge vi ignorerar symptom, genom att t.ex. ta bort dem med ett piller, går vi miste om chansen till verklig utveckling!

Kroppen är vår lärare och Livet vår skola. Tyvärr finns det ingen läroplan som funkar för alla. Men helt säkert kan vi identifiera vissa element som bäddar för god hälsa: en kärleksfull attityd, nyfikenhet, uppmärksamhet, omvårdnad, dagliga rutiner kring näringsintag (som mat, intellektuell stimulans) och underhåll (som träning, kropps-terapier, meditation).

Till mig är du välkommen för att utforska och förstå din kropp och dig själv. Vi går igenom hela Kroppen, inifrån och ut.

Välkommen att utforska och stärka upp!

Foto: Ilar Gunilla Persson