Osteopati & Kinesiologi

Gemensamt för osteopati och kinesiologi är idén att människans kropp, medvetande och själ är sammanvävda. För att verklig läkning ska ta vid behöver dessa delar harmonisera. Så en osteopat och kinesiologs uppgift är att med kunniga händer, anatomisk kunskap och djupt lyssnande, se genom nätet av symptom till kärnan av problematiken.

Osteopati

Osteopati utvecklades av läkaren A.T. Still på slutet av 1800-talet och är globalt sett ett av de största yrkena inom manuell medicin. Osteopatens grundläggande princip är att struktur och funktion i kroppen är sammanlänkat. Alltså, för att komma till rätta med en smärtande nacke och inte bara för stunden, tittar osteopaten på hela kroppen. Lösningen kan sitta i ett vridet bäcken, en påverkad diafragma eller en stelbröstrygg. Med lite detektiv arbete kan vi se hur den förändrade strukturen påverkat nackens funktion och åtgärda det. 

Vanliga besvär som tas om hand av osteopater är smärtor eller besvär i rörelseapparaten som rygg- och nacksmärta, ledvärk, förslitnings- eller idrottsskador, domningar och utstrålningar. Andra problem folk söker för är huvudvärk, funktionella störningar i matsmältningsapparaten och nedsatt andningskapacitet. Osteopaten är likt en hantverkare som med ett brett utbud av tekniker anpassar sig efter varje patients behov. Teknikerna kan vara ledmobilisering, ryggradsmanipulation, mjukdelsbehandling och kraniella tekniker. Osteopater mobiliserar även ligament, sen- och nervskidor samt det fasciella nätverk som omsluter våra organ.

Osteopati är ett legitimerat yrke som samarbetar med vården i bl.a. Finland, Danmark, Storbritannien, Schweiz, Island, Portugal och Malta. Utanför Europa är det legitimerat i Australien, Nya Zeeland och USA. I USA är osteopati en specialisering inom läkaryrket och man får efter utbildning titeln ”Osteopathic Physician”.

Kinesiologi

Kinesiologi är en metod som utvecklats för att terapeuter enkelt och effektivt ska kunna utläsa vilka blockeringar kroppen har. Med blockeringar menas allt som kan göra oss sjuka eller olyckliga. 

Liksom i andra komplementära mediciner ser en kinesiolog att symptom som t.ex allergi, kronisk smärta eller ångest, är ytliga uttryck för en djupare obalans. För att läka kroppen behöver vi därför söka och ta hand om dessa obalanser som kan sitta i nervsystem, rörelseapparat, energisystem, vårt undermedvetna och även på näringsnivå. 

Kinesiologins förhållningssätt står i kontrast till vårdens fokus på att ta omhand symptom. Man kan därför säga att dessa två mediciner kompletterar varandra på ett fantastiskt sätt!

OBS. Kinesiologer behandlar inte sjukdomar i direkt mening. Vi söker och finner obalanser. Sedan hjälps kroppen in i självläkning.

Foto: Ilar Gunilla Persson